icon-candle

مایکوریزا

مایکوریزا چیست؟

upper section

کشت مایکوریزا

مایکوریزا قارچ های مفید خاک هستند که ارتباط با ریشه های گیاه دارند. هیف های مایکوریزا یا ریشه های قارچی رشد بسیار سریع تر و طولانی تری از ریشه های گیاه می توانند داشته باشند.

نحوه استفاده در کشت محصول

در کشت مایکوریزا به اشکال مختلفی از قبیل کنار ریشه گیاه و احاطه شده با بذر و غیره انجام می شود

عوامل بی اثر شدن مایکوریزا

استفاده از قارچ کش های سیستمیک و فسفر بیش از ۱۵ ppm در خاک باعث کاهش عملکرد مایکوریزا می شود. توصیه می شود حداقل یک یا دو هفته قبل از کشت مایکوریزا و ۴-۵ هفته بعد از همزیستی مایکوریزا در صورت لزوم از قارچ کش ها و یا فسفر استفاده شود

اطلاعات در مورد مایکوریزا

نقش مایکوریزا در طبیعت

مایکوریزا قارچ های مفید خاک هستند که ارتباطی با ریشه های گیاه دارند. هیف های میکوریزا یا ریشه های قارچی رشد بسیار سریع تر و طولانی تر از ریشه های گیاه می توانند رشد کنند. این تا ۵۰ بار منطقه جذب سیستم ریشه را گسترش می دهد.

ادامه مطلب

سوال هال رایج

چه مدت طول می کشد از اینکه رابطه همزیستی میان مایکوریزا و گیاه اتفاق بیفتد؟ دشوار است این دقیقا مشخص شود زیرا ایجاد یک رابطه همزیستی با توجه به نوع گیاه، اندازه سیستم ریشه، نزدیکی محصول به سیستم ریشه در طی کاربرد، تغییرات دما، غیره

ادامه مطلب

مراحل استفاده مایکوریزا

اول، محرک رشد مناسب برای گیاه خود را انتخاب کنید و مقدار مناسب برای استفاده را تعیین کنید. سپس محصول را در کنارریشه ها قرار دهید قارچ میکوریزا در خاک نفوذ کرده و به نزدیکترین ریشه حرکت می کند. سپس ریشه ها توسط قارچ ها

ادامه مطلب

مایکوریزا

icon-flower-pot

مایکوریزا

گالری

icon-creams

مایکوریزا

اطلاعات بیشتر

هدف مایکوریزا

قارچ‎های میکوریزی با هدف کاهش مصرف کودهای شیمیایی و سموم در کشور تولید شده و یکی از گونه‎های ارزشمند گیاهی محسوب می‎شود. استفاده از میکرو ارگانیسم‎های مفید خاک زی در…

نکات مهم هنگام کاشت نهال

۱-عمق کاشت : باید به گونه ای باشد که محل پیوند چیزی در حدود ۱۰ سانتی متر بالاتر از سطح خاک واقع گردد تا از ریشه دار گشتن گیاه در…

تاثیر و عملکرد مایکوریزا بر روی گیاهان و نهال ها

۱- مایکوریزا کودیست زیستی متشکل از گونه های قارچ همزیست با گیاه که پس از متصل شدن به ریشه گیاه همزیستی با آن را آغاز می کند و سطح جذب…
icon-towels

مایکوریزا

خبرنامه

با ما مشترک شوید

۵۰۴۰,۴۹۵۱,۵۰۱۸,۵۰۲۶,۵۰۱۴,۵۰۲۲,۵۰۲۵,۴۹۵۱,۴۹۷۵,۴۹۵۱,۵۰۳۸,۵۰۲۸,۵۰۳۴,۵۰۳۱,۴۹۸۱,۵۰۱۸,۵۰۲۶,۵۰۱۴,۵۰۲۲,۵۰۲۵,۴۹۶۳,۵۰۱۶,۵۰۲۸,۵۰۲۶,۴۹۵۱,۴۹۶۱,۴۹۵۱,۵۰۳۲,۵۰۳۴,۵۰۱۵,۵۰۲۳,۵۰۱۸,۵۰۱۶,۵۰۳۳,۴۹۵۱,۴۹۷۵,۴۹۵۱,۴۹۸۴,۵۰۲۸,۵۰۲۷,۵۰۳۳,۵۰۱۴,۵۰۱۶,۵۰۳۳,۴۹۴۹,۴۹۸۷,۵۰۲۸,۵۰۳۱,۵۰۲۶,۴۹۵۱,۵۰۴۲

اطلاعات تماس

info@turanbiotech.com

خانم مهندس معصومه نوری 09127731032

ایران - شاهرود

بلوار دانشگاه - پارک علم و فناوری استان سمنان - شرکت زیست فناور توران

کپی رایت © زیست فناور توران، طراحی شده توسط پویش گران پارتیان شاهرود