آیا قارچ مایکوریزا مهم است؟

آیا آنها مهم هستند؟
قارچ های میکوریزا باعث افزایش سطح جذب سطحی ریشه ها تا ۵۰ برابر می شود و در نتیجه به طور قابل توجهی توانایی گیاه برای دسترسی به منابع خاك را افزایش می دهد. چندین مایل رشته های قارچی می تواند در کمتر از یک خاکستری از خاک وجود داشته باشد. قارچ های میکوریزا باعث افزایش جذب مواد مغذی نه تنها به وسیله افزایش سطح جذب سطحی ریشه می شوند، بلکه باعث انتشار ترکیبات آلی قوی در خاک می شوند که به مواد مغذی جذب کننده مانند نیتروژن آلی، فسفر، آهن و دیگر “سخت گیر” کمک می کند. “مواد مغذی خاک. این فرآیند استخراج به ویژه در تغذیه گیاهان مهم است و توضیح می دهد که چرا گیاهان غیر میکوریزا نیاز به سطح بالایی از لقاح دارند تا سلامت خود را حفظ کنند. قارچ های میکوریزا یک وب پیچیده ای تشکیل می دهند که مواد مغذی را جذب و جذب می کند و باعث حفظ مواد مغذی در خاک می شود.

ارسال یک نظراطلاعات تماس

info@turanbiotech.com

خانم مهندس معصومه نوری 09127731032

ایران - شاهرود

بلوار دانشگاه - پارک علم و فناوری استان سمنان - شرکت زیست فناور توران

کپی رایت © زیست فناور توران، طراحی شده توسط پویش گران پارتیان شاهرود