هدف مایکوریزا

قارچ‎های میکوریزی با هدف کاهش مصرف کودهای شیمیایی و سموم در کشور تولید شده و یکی از گونه‎های ارزشمند گیاهی محسوب می‎شود. استفاده از میکرو ارگانیسم‎های مفید خاک زی در تکثیر گیاهان باغی، که محیط کشت استفاده شده به جای خاک عمدتاً ترکیبات مختلف معدنی و آلی فاقد قارچ‌های میکروریزی است، در دنیا به عنوان یک ضرورت مطرح شده است. خوشبختانه در ایران نیز شرکت دانش بنیان زیست فناور توران اقدام به تولید آن کرده است. بسیاری از گونه‌های ارزشمند گیاهی در سیستم ریشه ای خود، دارای نوعی رابطه هم زیستی با انواع به خصوصی از قارچ‌های میکروسکوپی مفید خاک زی هستند که به آنها قارچ ریشه یا مایکورایزا گفته می‌شود.

این قارچ جذب آب و عناصر معدنی، توسط ریشه را بهبود می‌بخشد، به‌گونه‌ای که بسیاری از گیاهان بدون داشتن چنین روابط همزیستی، قادر به ادامه حیات نیستند. مهم‌ترین اثرات مفید رابطه هم‌زیستی میکوریزی شامل بهبود تغذیه گیاه، افزایش ۵۰ تا ۱۰ درصدی دسترسی به منابع آب و عناصر معدنی موجود در خاک برای گیاه میزبان، افزایش جذب عناصر معدنی کم تحرک در خاک به ویژه فسفر و عناصر کم مصرف از جمله آهن، روی، مس و منگنز، استفاده از سیستم آنزیمی فسفاتاز اسیدی و قلیایی برای تبدیل بخشی از فسفر آلی موجود در خاک به فرم قابل جذب گیاه، برقراری اثرات متقابل مثبت با میکرو ارگانیسم‎های حل کننده فسفات نا محول و انواع سنتز کننده مواد محرکت رشد گیاه، افزایش کارایی مصرف کودهای شیمیایی و کاهش هدر روی عناصر معدنی موجود در خاک از طریق آب شویی و روان آب‌های سطحی است

ارسال یک نظراطلاعات تماس

info@turanbiotech.com

خانم مهندس معصومه نوری 09127731032

ایران - شاهرود

بلوار دانشگاه - پارک علم و فناوری استان سمنان - شرکت زیست فناور توران

کپی رایت © زیست فناور توران، طراحی شده توسط پویش گران پارتیان شاهرود