تاثیر و عملکرد مایکوریزا بر روی گیاهان و نهال ها

۱- مایکوریزا کودیست زیستی متشکل از گونه های قارچ همزیست با گیاه که پس از متصل شدن به ریشه گیاه همزیستی با آن را آغاز می کند و سطح جذب آب و مواد غذایی را افزایش می دهد.

۲- کودهای مایکوریزا به علت ریشه پراکنی زیادی که در گیاه ایجاد می کنند می توانند آب و مواد غذایی را از نقاط دورتر و غیر قابل دسترس برای ریشه به گیاه برسانند و بدین ترتیب گیاه را در شرایط خشکی مقاومتر نمایند. (مقاومت به خشکی مجموعه ای از مکانیزم ها در گیاهان است که طی آن گیاه در برابر تنش خشکی و کم آبی مقاوم می شود و کود مایکوریزا این تحمل و مقاومت را در گیاه ایجاد می کند).

۳- طبق مکانیسم مقاومت به خشکی که توسط کودهای مایکوریزا در گیاه ایجاد می شود، می توان استفاده از آن ها را در نهال کاری ها(حتی نهال دیم) و کشت های پر آب خواه در مناطق با محدودیت نسبی آب و …. مناسب دانست.

۴- قارچ مایکوریزا توانایی انتخاب در جذب عناصر را دارد و آنچه به تقویت گیاه همزیست منجر می شود را در اختیار آن می گذارد.

۵- استفاده از کود مایکوریزا در کشت گلدانی نهال و در انتقال نشا از خزانه به زمین اصلی و تعویض گدان گل آپارتمانی کارایی دارد.

۶- رشد مایکوریزا در خاک برای تأمین تمام نیازهای گیاه می باشد.

۷- مایکوریزا ها دارای گونه های مختلف اند که هر کدام باگونه های گیاهی خاص نهایت همزیستی را دارند. تا کنون سازگارترین گونه ها با عناب، پسته و … شناسایی شده اند.

۸- با استفاده از ۱۰ گرم کود مایکوریزا، درصد خطا در نهال کاری بسیار کاهش یافته (موفقیت بالا در گیرایی نهال).

۹- قدرت نفوذ هیف مایکوریزا در انواع خاک ها به مراتب از موی ریشه های خود گیاه بالاتر است.

۱۰- پس از گذشت یک دوره کوتاه از کاربرد مایکوریزا در گیاهان، گیاه توانایی رشد در شرایط آبیاری های تحت فشار از جمله قطره ای را دارد و به باغدارانی که قصد تغییر سیستم آبیاری گیاهان از غرقابی به تحت فشار را دارند استفاده از این کود پیشنهاد می گردد. زیرا استرس وارده به گیاه که ناشی از تغییر عادت آبیاری آن است را به حداقل می رساند.

ارسال یک نظراطلاعات تماس

info@turanbiotech.com

خانم مهندس معصومه نوری 09127731032

ایران - شاهرود

بلوار دانشگاه - پارک علم و فناوری استان سمنان - شرکت زیست فناور توران

کپی رایت © زیست فناور توران، طراحی شده توسط پویش گران پارتیان شاهرود