مراحل استفاده از مایکوریزا

اول، محرک رشد مناسب برای گیاه خود را انتخاب کنید و مقدار مناسب برای استفاده را تعیین کنید.

سپس محصول را در کنارریشه ها قرار دهید

قارچ میکوریزا در خاک نفوذ کرده و به نزدیکترین ریشه حرکت می کند.

سپس ریشه ها توسط قارچ ها مستعد می شوند و میکوریزا ایجاد می شوند

در نهایت، هیفا (ساختار ریشه های خوب ایجاد شده توسط mycorrhizae) سیستم ریشه را از طریق جذب بهتر آب و مواد مغذی توسط گیاه توسعه می دهد

ارسال یک نظراطلاعات تماس

info@turanbiotech.com

خانم مهندس معصومه نوری 09127731032

ایران - شاهرود

بلوار دانشگاه - پارک علم و فناوری استان سمنان - شرکت زیست فناور توران

کپی رایت © زیست فناور توران، طراحی شده توسط پویش گران پارتیان شاهرود